Create Account
cover photo
Metody oczyszczania spalin - odsiarczanie

Metody oczyszczania spalin - odsiarczanie

Likes · 122 Views
odsiarczanie spalinPaliwa które się stosuje do opalania pieców i w celach przemysłowych nierzadko będą w sobie zawierały niekoniecznie potrzebne związki. Zwłaszcza dokuczliwa jest tu siarka, jakiej za duża zawartość będzie powodowała liczne problemy dla przyrody. W przypadku paliw stałych, takich jak mazut, węgiel kamienny czy węgiel brunatny, ilość związków siarki będzie dochodziła nawet do pięciu procent, i ciężko się je usuwa. W przypadku paliw gazowych a także ciekłych będzie nieco lepiej, gdyż przed spaleniem jest możliwość ich oczyszczenia. Najwięcej siarkowych związków do tej pory produkuje przemysł, będzie to dotyczyło w pierwszej kolejności elektrowni, elektrociepłowni i zakładów metalurgicznych. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, nasz przemysł jest zobowiązany do znacznych ograniczeń emisji tego pierwiastka, co będzie miało przełożenie na korzyści dla środowiska. Emitowany w największym stopniu dwutlenek siarki powodować bowiem może powstawanie kwaśnych deszczów, które wędrują niejednokrotnie nawet setki kilometrów, a ich wpływ na zwierzęta oraz rośliny jest bardzo destrukcyjny.
Wyeliminowanie siarki możliwe jest dwoma sposobami, czyli albo oczyszczenie dostarczanego paliwa lub też wytworzonych spalin. Przy stałych paliwach zdecydowanie częściej jest stosowane rozwiązanie ze spalinami, gdyż technologia eliminacji siarki z węgla jest bardzo kosztowna. Odsiarczanie spalin jest znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem, a też zapewnia odpowiednie efekty. W większości wypadków stosuje się do tego celu jedną z trzech metod, które będą się różnić środowiskiem, w jakim prowadzone są reakcje, a te metody to mokra, półsucha i sucha. Pośród nich najwyższym poziomem skuteczności wykazuje metoda mokra, to je się właśnie używa do przemysłowych, skomplikowanych instalacji. Kolejną znaczącą jej zaletą będzie również poziom awaryjności, jak pokazują statystyki przez prawie 99% czasu swojego funkcjonowania instalacje są w pełni sprawne. Instalacje półsuche wykazują sporo mniejszą skuteczność, dodatkowo podczas oczyszczania będzie się pojawiało sporo odpadów do utylizacji. Najmniej kosztują instalacje suche, nie będą one wymagały żadnych skomplikowanych instalacji.
Category
General
Created
Wednesday, 21 March 2018
Group Admin
TealHeath599
  • There are no discussions in this group yet. Why don't you create one?

Events

No event created yet.